sverige

Svensk film

Posted on Posted in Film

När man talar om svensk film menar man både svensk filmproduktion samt biografvisningar av svenska och utländska filmer. Dock kan detta också inkludera TV, filmklubbar eller dylik utsändning. De olika sorters film som man kan hitta är exempelvis Tv-film, spelfilm, dokumentärfilm, animerad film, musikfilm, konstfilm, lågbudgetfilm och mycket mer. I den här texten ska vi dock tala mer om hur svensk biografvisning hade sin början samt vad visionerna och de framtida målen för svensk film var.

Året 2012 etablerades ett relativt stort antal visioner gällande utvecklingen av svensk film och de framtida målen som man vill ska uppnås. Nedan finner du dessa mål:

  1. Visningar av svensk film ska stödjas i hela landet.
  2. Man ska se till så att mängden biobesök ökar.
  3. Sverige ska vara dominerande inom Europa när det kommer till produktion, utveckling samt distribution genom nya medier.
  4. Stödet för svensk filmvisning ska jämt fördelas mellan män och kvinnor.
  5. Svensk film ska ha den högsta marknadsandelen i Norden för nationellt producerad film i alla visningsfönster.
  6. Stödet ska delas upp med målet att frambringa de bästa förutsättningarna för en modern, stark och självständig produktion av film samt filmbransch. På så sätt kan cykliska förhållanden hanteras samtidigt som nödvändig finansiering kan erhållas.
  7. Den som giver stöd ska ha mångfaldsperspektivet som utgångspunkt.
  8. Sverige ska vara dominerande I Europa när det kommer till både barn-, ungdoms- och dokumentärfilm.
  9. Svensk film ska vara representerad i tävlingssektionerna på de internationella filmfestivalerna i Berlin och Cannes.
  10. Svensk film ska vara representerad på de tio viktigaste internationella filmfestivalerna i världen.

Det var så tidigt som 1896 då man för första gången höll i en offentlig biovisning i vårt land. Detta gjordes på slöjdmässan i Pilstorp, i en temporär anläggning som kom att kallas Sommar-Teatern. Cirka 35 000 människor gästade kinematografen under de månaderna när man kunde uppleva utställningen. Den första framgången för filmen i Stockholm kom år 1897, på den Allmänna konst- och industriutställningen. Det fanns ett stort antal sevärdheter där, och en av dessa kallades för Lefvande Bilder. Detta ägde rum i ett speciellt utrymme, belägen inom miniatyrstaden Gamla Stockholm. Detta kan ses som stadens första biosalong.

Denne första biosalongen i Stockholm hade ställts iordning av apotekaren och fotohandlaren Numa Peterson tillsammans med sin son Mortimer. Utrymmet hade plats för cirka hundra personer och gick under namnet Lumières Kinematograf i Gamla Stockholm. Att få komma in i biosalongen kostade 50 öre för det vuxna och 25 öre för de yngre. Programmet varade därefter i ungefär en kvart, men ibland även 20 minuter.

Man tog hjälp av temporära utrymmen för att visa filmer i Sverige under ungefär 10 år. Det var först i början på 1900-talet som egna biografer började byggas. Vår första permanenta biograf kunde man finna i Arkaden i Göteborg, som öppnade upp sina dörrar år 1902. Under den här tiden var salongen namnlös. Med största sannolikhet användes endast benämningen ”Arkaden” eller ”Kinematografen i Göteborgs arkader”. Något år senare blev Alhambra dess äkta namn.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *