CBD olja

Legalisering av CBD olja

Posted on Posted in Hälsa

Under 60-talet så sattes en mycket hård stämpel på cannabis, där man menade på att använding av plantan ledde till att man blev beroende och narkoman. Idag är visionen något annorlunda, men det finns fortfarande en hel del svårigheter med att acceptera plantan. Detta har dels med den bristfälliga forksningen inom ämnet att göra – man vet inte med säkerhet (har inte bevis på) att användning av cannabis och olika produkter som innehåller plantan, faktiskt leder till positiva effekter. En del länder har öppnat upp för användning av cannabis och legaliserat plantan. I Europa så har man legaliserat cannabisolja och i Sverige är det nu lagligt att använda och sälja CBD olja.

Vilka resultat har påvisats genom forskning?

Resultaten som man har kunnat påvisa genom forskning inom ämnet är bland annat att cannabis kan hjälpa till vid smärtlindring. Patienter som genomför kemoterapi menar på att cannabisolja eller någon annan produkt som innehåller ämnet, lett till ett ökat behag och mindre smärtor. Det finns också många patienter som menar på att problem med illamående och kräkningar lindrats genom användning av cannabis. De kliniska studierna är dock fortfarande otillräckliga och det krävs helt enkelt mer forskning inom ämnet.

När man forskar inom området (eller vilket område som helst) så gäller det att alltid ha en ifrågasättande inställning till sina studier och sina resultat. Ser man till de försök som forskare gjort på djur, där man försökt bota cancer, så har resultaten varit intressanta. Man har kunnat se hur cannabis förstår cancerceller eller påverkar tumören. Men tills detta är bevisat på människan är det ännu en lång väg att gå.

Varför har CBD olja blivit tillåtet i Sverige?

CBD olja är den typ av cannabisolja som inte har någon sorts inverkan som leder till känsla av eufori. Det är inte klassat som något rusningsmedel och personen i fråga upplevs inte ”hög”. Detta är den stora skillnaden mellan THC och CBD. Båda dessa ämnena finns naturligt i cannabisplantan, men när man tar fram oljan så finns det sätt att extrahera THC substansen genom en förångningsprocess. På så sätt så kommer man kunna ta fram en olja med endast CBD ämne och därmed har man också valt att legalisera denna typ av olja i Sverige.

THC olja är endast lagligt i Sverige om man har recept från en läkare. Oljan kommer då att tas fram på apoteket exakt så som läkaren rekommenderat. Den är så anpassad efter den specifika patienten. Köper man in cannabisolja så är det alltid viktigt att vara uppmärksam gällande varudeklarationen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *