CBD olja

Legalisering av CBD olja

Under 60-talet så sattes en mycket hård stämpel på cannabis, där man menade på att använding av plantan ledde till att man blev beroende och […]